Kursy i szkolenia

 

Aby wziąć udział w bezpłatnych kursach:

 • Krok 1: Przeczytaj regulamin uczestnictwa w projekcie,
 • Krok 2: Wybierz interesujący cię kurs: "Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki dla nauczycieli szkół podstawowych" (17-21 lutego 2012 r.) lub "Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych" (22-24 lutego 2012 r.)
 • Krok 3: Pobierz i wypełnij druk aplikacji,
 • Krok 4: Prześlij wypełniony druk aplikacji (wystarczy pierwsza strona) drogą elektroniczną na adres rekrutacja@kpcen-torun.edu.pl,
 • Krok 5: Wyślij cały wypełniony druk aplikacji z opinią dyrektora na adres: KPCEN, al. Solidarności 3, 87-100 Toruń z dopiskiem "Rekrutacja"
mainLeft
Rekrutacja uczestników „Klucz Do Uczenia”
Szanowni Państwo
Informujemy, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu rozpoczyna proces rekrutacji uczestników szkoleń, które będą realizowane w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 – „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, pt.

Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

Projekt ten jest pierwszym, tak dużym przedsięwzięciem w skali kraju. Jego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli, kadry zarządzającej i pracowników oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, zgodnie z celami i zadaniami określonymi w „Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2008 – 2013”.
Udział w projekcie daje niepowtarzalną okazję do nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z Polski i z zagranicy.
Szkolenia i kursy adresowane są do pracowników oświaty wszystkich etapów kształcenia.
Główną zaletą szkoleń jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod i przekaz kompleksowej wiedzy. Warunki szkoleń są dostosowane do tematyki zajęć, a wysoko wykwalifikowana kadra zapewni najwyższy poziom.

Aby wziąć udział w bezpłatnych kursach należy:
 1. wybrać z bogatej oferty (załącznik z ofertą na rok 2011) kurs,
 2. wypełnić aplikację (druk aplikacji) i przesłać ją drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@kpcen-torun.edu.pl,
 3. wydrukowaną aplikację z własnoręcznym podpisem oraz opinią i podpisem dyrektora przesłać na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Al. Solidarności 3, 87-100 Toruń, z dopiskiem „REKRUTACJA”
 4. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
Kryteria rekrutacji :
 1. udział nauczycieli ze szkół o najniższych wynikach egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,
 2. udział nauczycieli ze szkół, w których występują trudności wychowawcze,
 3. nauczyciele wyrażający gotowość do pracy na stanowisku doradcy metodycznego,
 4. udział nauczycieli i pracowników JST z placówek oświatowych położonych na obszarach wiejskich i małych miast,
 5. mężczyźni pracujący w szkołach lub placówkach oświatowych,
 6. nauczyciele niepełnosprawni,
 7. opinia dyrektora lub pracownika JST na aplikacji,
 8. w projekcie jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w dwóch kursach.

Ostateczny termin składania aplikacji - najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielają :
Biuro rekrutacji – telefon : 56 62 18 290
Sekretariat KPCEN – 56 62 18 543

Anna Jurewicz, Dyrektor KPCEN w Toruniu

Wychowanie to współpraca rodziców i nauczycieli

Wychowanie? Wychowanie to działanie, to połączenie wrodzonych umiejętności z tymi zdobytymi w ramach doświadczenia życiowego. Nie bez przyczyny twierdzi się, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Można to sparafrazować, że taki będzie człowiek, jakie otrzymał wychowanie, jakie wartości mu przekazano.

więcej »
Szkolenia mogą otworzyć oczy
Dorosły wrażliwy na dziecko…
Nie ma złych dzieci

Wszystkie treści podejmowane podczas kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” były dla mnie istotne. Na pewno zmusiły mnie do refleksji (jako matkę i nauczycielkę) nad sobą, pokazały jak i kiedy stawiać granice. Nauczyły mnie lepiej akceptować uczucia dziecka. Pokazały, jak zachęcić dzieci do współpracy poprzez używanie odpowiednich komunikatów słownych. Na kursie poznałam metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności. Po zakończeniu kursu utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma złych dzieci, są jedynie złe metody lub ich brak w wychowaniu. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy rodzice mogli uczestniczyć w takich kursach.

Ania Martynowska
uczestniczka kursu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”
grupa 4 Włocławek

Zainspirowali mnie moi uczniowie

Kolejna grupa nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na kursie z zakresu oligofrenopedagogiki. Jakie czynniki spowodowały podjęcie decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu? Oczywiście dużym walorem tego kursu kwalifikacyjnego jest fakt, że jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Nauczyciele mogą więc nabyć dodatkowe kwalifikacje, nie musząc oszczędzać i zapożyczać się.

więcej »
Zajęcia "uderzają" w sedno

Wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w kursie kwalifikacyjnym (grupa O4 w Toruniu) z zakresu oligofrenopedagogiki na temat motywacji, inspiracji do wzięcia udziału w tym właśnie szkoleniu są tak wyczerpujące i ciekawe, że nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos pedagogom.

więcej »
Program urzekł nauczycieli

Kolejne grupy nauczycieli poznają Program „Klucz do uczenia się” Nauczyciele uczęszczający na kurs odbywający się w Chełmży (GD 21), na ostatnich zajęciach podzielili się swoimi pomysłami, jak wykorzystają Program Galiny Dolja w pracy z uczniami w szkole.

więcej »
Nie tylko agresja…

Na pytanie: Jakie problemy wychowawcze pojawiające się w pracy nauczyciela skłoniły do uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”? - najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była - AGRESJA przejawiana przez uczniów.

więcej »
Porozmawiajmy o oświacie

35 debat poświęconych edukacji w województwie kujawsko - pomorskim to efekt udziału 100 dyrektorów placówek oświatowych wraz z pracownikami jst w kursie Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

więcej »
Trenerzy klucza

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami umieszczamy listę trenerów - konsultantów programu kaskadowego „Klucz do uczenia się” - moduły matematyczne.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Kiedy ukończyłam kurs dla trenerów programu „Klucz do uczenia się” i rozpoczęłam jego realizację, opisałam swoje refleksje na temat pierwszych doświadczeń w pracy z dziećmi, które dały mi wiarę w sukces, a radość w ich oczach siłę do profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do tematu. Dlatego ciekawa byłam jak do tego zagadnienia podejdą nauczyciele biorący udział w projekcie.

więcej »
Tablica, deszcz i kreatywność

Miałam przyjemność uczestniczyć w części zajęć dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji. Chciałam, jako osoba odpowiedzialna za promocję Projektu, poczuć atmosferę zmagania się uczestników z tą nową techniczną wiedzą i umiejętnością.

więcej »
Dlaczego tylko 16 godzin?

Chciałem podzielić się swoimi wrażeniami ze szkolenia „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji”. Była to grupa T 38, która miała zajęcia w dniach 23 - 24 lipca w Toruniu.

więcej »
Język obcy za darmo!

Zapisz się na kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego lub wybierz kurs doskonalący ROK ''0''.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Osoby zainteresowane Projektem „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” decydują się na szkolenia, kierując się pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi prowadzących zajęcia, strony merytorycznej lub organizacyjnej kursów. Niektórzy podzielili się swoimi refleksjami po ukończonych formach…

 1. Linda Trapnell odsłania tajniki liderowania więcej »
 2. Wygotski, Galina i klucz do dziecięcych umysłów więcej »