Komunikaty
mainLeft
Wychowanie to współpraca rodziców i nauczycieli

Wychowanie? Wychowanie to działanie, to połączenie wrodzonych umiejętności z tymi zdobytymi w ramach doświadczenia życiowego. Nie bez przyczyny twierdzi się, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Można to sparafrazować, że taki będzie człowiek, jakie otrzymał wychowanie, jakie wartości mu przekazano.

więcej »
Szkolenia mogą otworzyć oczy
Dorosły wrażliwy na dziecko…
Nie ma złych dzieci

Wszystkie treści podejmowane podczas kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” były dla mnie istotne. Na pewno zmusiły mnie do refleksji (jako matkę i nauczycielkę) nad sobą, pokazały jak i kiedy stawiać granice. Nauczyły mnie lepiej akceptować uczucia dziecka. Pokazały, jak zachęcić dzieci do współpracy poprzez używanie odpowiednich komunikatów słownych. Na kursie poznałam metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności. Po zakończeniu kursu utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma złych dzieci, są jedynie złe metody lub ich brak w wychowaniu. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy rodzice mogli uczestniczyć w takich kursach.

Ania Martynowska
uczestniczka kursu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”
grupa 4 Włocławek

Zainspirowali mnie moi uczniowie

Kolejna grupa nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na kursie z zakresu oligofrenopedagogiki. Jakie czynniki spowodowały podjęcie decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu? Oczywiście dużym walorem tego kursu kwalifikacyjnego jest fakt, że jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Nauczyciele mogą więc nabyć dodatkowe kwalifikacje, nie musząc oszczędzać i zapożyczać się.

więcej »
Zajęcia "uderzają" w sedno

Wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w kursie kwalifikacyjnym (grupa O4 w Toruniu) z zakresu oligofrenopedagogiki na temat motywacji, inspiracji do wzięcia udziału w tym właśnie szkoleniu są tak wyczerpujące i ciekawe, że nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos pedagogom.

więcej »
Program urzekł nauczycieli

Kolejne grupy nauczycieli poznają Program „Klucz do uczenia się” Nauczyciele uczęszczający na kurs odbywający się w Chełmży (GD 21), na ostatnich zajęciach podzielili się swoimi pomysłami, jak wykorzystają Program Galiny Dolja w pracy z uczniami w szkole.

więcej »
Nie tylko agresja…

Na pytanie: Jakie problemy wychowawcze pojawiające się w pracy nauczyciela skłoniły do uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”? - najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była - AGRESJA przejawiana przez uczniów.

więcej »
Porozmawiajmy o oświacie

35 debat poświęconych edukacji w województwie kujawsko - pomorskim to efekt udziału 100 dyrektorów placówek oświatowych wraz z pracownikami jst w kursie Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

więcej »
Trenerzy klucza

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami umieszczamy listę trenerów - konsultantów programu kaskadowego „Klucz do uczenia się” - moduły matematyczne.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Kiedy ukończyłam kurs dla trenerów programu „Klucz do uczenia się” i rozpoczęłam jego realizację, opisałam swoje refleksje na temat pierwszych doświadczeń w pracy z dziećmi, które dały mi wiarę w sukces, a radość w ich oczach siłę do profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do tematu. Dlatego ciekawa byłam jak do tego zagadnienia podejdą nauczyciele biorący udział w projekcie.

więcej »
Tablica, deszcz i kreatywność

Miałam przyjemność uczestniczyć w części zajęć dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji. Chciałam, jako osoba odpowiedzialna za promocję Projektu, poczuć atmosferę zmagania się uczestników z tą nową techniczną wiedzą i umiejętnością.

więcej »
Dlaczego tylko 16 godzin?

Chciałem podzielić się swoimi wrażeniami ze szkolenia „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji”. Była to grupa T 38, która miała zajęcia w dniach 23 - 24 lipca w Toruniu.

więcej »
Język obcy za darmo!

Zapisz się na kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego lub wybierz kurs doskonalący ROK ''0''.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Osoby zainteresowane Projektem „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” decydują się na szkolenia, kierując się pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi prowadzących zajęcia, strony merytorycznej lub organizacyjnej kursów. Niektórzy podzielili się swoimi refleksjami po ukończonych formach…

  1. Linda Trapnell odsłania tajniki liderowania więcej »
  2. Wygotski, Galina i klucz do dziecięcych umysłów więcej »