Kadra

mainLeft
Kadra

Dyrektor KPCEN w Toruniu

Anna Jurewicz

Anna.Jurewicz@kpcen-torun.edu.pl
tel. 56 62-18-543, gsm 661 507 514

Kierownik Projektu

Iwona Michałek

Iwona.Michalek@kpcen-torun.edu.pl
tel. 56 62-18-387, gsm 661 508 311

Koordynatorzy

 1. Agnieszka Kalisz - odpowiedzialna za komponent I i II
  koordynator1@kpcen-torun.edu.pl
 2. Aleksandra Barańska - odpowiedzialna za komponent III i IV
  koordynator2@kpcen-torun.edu.pl
 3. Janusz Mroczek - odpowiedzialny za komponent V
  koordynator3@kpcen-torun.edu.pl

Specjaliści ds. organizacji kursu

 1. Paweł Szczepański - Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
  szcz.pawel@op.pl
 2. Ewa Kondrat - Poprawa efektywności kształcenia dla dyrektorów i pracowników j.s.t.
  Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
  tel. 56 62-18-445
 3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Jak organizować skutecznie nauczanie języków obcych w szkole
  Dorota Manelska dorman@nkjo.torun.pl
  tel. GSM 606 457 969
 4. Piotr Jarczyński - Rozwój liderów edukacji
 5. Agnieszka Przybyszewska - Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie uczenia się matematyki
  Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
  tel. 56 62-18-445
 6. Ryszard Szczerban - Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych
  ryszard@cen.bydgoszcz.pl
  gsm 509 247 722
 7. Aneta Wierniewska - Szkoła dla rodziców i wychowawców
  wierniewska@vp.pl
  tel. GSM 889 282 771
 8. Barbara Konarska, Maria Rochowiak - Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  Barbara.Konarska@kpcen-torun.edu.pl
  Maria.Rochowiak@kpcen-torun.edu.pl
  tel. GSM 661 623 131
 9. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Kursy z zakresu doradztwa zawodowego
  Tamara Kozikowska
  t.kozikowska@cen.info.pl
  tel. 697 539 693
 10. Joanna Domagała - Przygotowanie uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
  a.m.domagala@wp.pl
  tel. GSM 500 218 516
 11. Ewa Fiałkowska - Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji doradcy metodycznego
  ewuniajur@wp.pl
 12. Wacław Kozłowski - Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu
  Waclaw.Kozlowski@kpcen-torun.edu.pl
  tel. 56 62-18-417
 13. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Kurs ,,Rok O - przygotowujący do podjęcia studiów językowych"
  Dorota Manelska
  dorman@nkjo.torun.pl
  tel. GSM 606 457 969
 14. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Kursy doskonalące w zakresie innowacyjnego nauczania przedmiotów zawodowych realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami i uczelniami
  Tamara Kozikowska
  t.kozikowska@cen.info.pl
  tel. GSM 697 539 693
 15. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
  Dorota Manelska
  dorman@nkjo.torun.pl
  tel. GSM 606 457 969
 16. Zbigniew Górski - Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji wczesnoszkolnej
  Zbigniew.Gorski@kpcen-torun.edu.pl
  tel. 56 62-18-516
 17. Zofia Spalińska - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki
  Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl
  tel: 56 62-18-290

Prawcownicy do obsługi Biura Projektu

Elżbieta Poksińska, Monika Sanocka

Elzbieta.Poksinska@kpcen-torun.edu.pl
tel. 56 62-18-543, 56 62-18-387, gsm 661 506 476
biuroprojektu@kpcen-torun.edu.pl
tel. (56) 62-18-387, GSM 661 509 809

Księgowa

Wiesława Paluch-Karbowiak

Wieslawa.Karbowiak@kpcen-torun.edu.pl
tel. (56) 62-18-335

Specjaliści ds. rekrutacji

Anna Gutkowska, Anna Zalewska

rekrutacja@kpcen-torun.edu.pl
tel. (56) 62-18-290 GSM 661 506 835

Specjaliści ds. promocji

Danuta Potręć, Tadeusz Wański, Renata Puzdrowska

Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
tel. 56 62-18-328; GSM 661 503 754
Tadeusz.Wanski@kpcen-torun.edu.pl
tel. 56 62-18-290; GSM 661 503 754

Specjaliści rejonowi ds. organizacji w komponencie V

Doradztwo prawne

Kalina Grześkowiak - Gracz

kancelaria.grzeskowiak@wp.pl

Informatyk

Łukasz Kowalski

Strona internetowa

Leszek Wański

Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Magdalena Potulska

Magdalena.Potulska@kpcen-torun.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych

Agnieszka Tybus - Bugajska

tel. GSM 661 508 691
Wychowanie to współpraca rodziców i nauczycieli

Wychowanie? Wychowanie to działanie, to połączenie wrodzonych umiejętności z tymi zdobytymi w ramach doświadczenia życiowego. Nie bez przyczyny twierdzi się, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Można to sparafrazować, że taki będzie człowiek, jakie otrzymał wychowanie, jakie wartości mu przekazano.

więcej »
Szkolenia mogą otworzyć oczy
Dorosły wrażliwy na dziecko…
Nie ma złych dzieci

Wszystkie treści podejmowane podczas kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” były dla mnie istotne. Na pewno zmusiły mnie do refleksji (jako matkę i nauczycielkę) nad sobą, pokazały jak i kiedy stawiać granice. Nauczyły mnie lepiej akceptować uczucia dziecka. Pokazały, jak zachęcić dzieci do współpracy poprzez używanie odpowiednich komunikatów słownych. Na kursie poznałam metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności. Po zakończeniu kursu utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma złych dzieci, są jedynie złe metody lub ich brak w wychowaniu. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy rodzice mogli uczestniczyć w takich kursach.

Ania Martynowska
uczestniczka kursu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”
grupa 4 Włocławek

Zainspirowali mnie moi uczniowie

Kolejna grupa nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na kursie z zakresu oligofrenopedagogiki. Jakie czynniki spowodowały podjęcie decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu? Oczywiście dużym walorem tego kursu kwalifikacyjnego jest fakt, że jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Nauczyciele mogą więc nabyć dodatkowe kwalifikacje, nie musząc oszczędzać i zapożyczać się.

więcej »
Zajęcia "uderzają" w sedno

Wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w kursie kwalifikacyjnym (grupa O4 w Toruniu) z zakresu oligofrenopedagogiki na temat motywacji, inspiracji do wzięcia udziału w tym właśnie szkoleniu są tak wyczerpujące i ciekawe, że nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos pedagogom.

więcej »
Program urzekł nauczycieli

Kolejne grupy nauczycieli poznają Program „Klucz do uczenia się” Nauczyciele uczęszczający na kurs odbywający się w Chełmży (GD 21), na ostatnich zajęciach podzielili się swoimi pomysłami, jak wykorzystają Program Galiny Dolja w pracy z uczniami w szkole.

więcej »
Nie tylko agresja…

Na pytanie: Jakie problemy wychowawcze pojawiające się w pracy nauczyciela skłoniły do uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”? - najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była - AGRESJA przejawiana przez uczniów.

więcej »
Porozmawiajmy o oświacie

35 debat poświęconych edukacji w województwie kujawsko - pomorskim to efekt udziału 100 dyrektorów placówek oświatowych wraz z pracownikami jst w kursie Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

więcej »
Trenerzy klucza

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami umieszczamy listę trenerów - konsultantów programu kaskadowego „Klucz do uczenia się” - moduły matematyczne.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Kiedy ukończyłam kurs dla trenerów programu „Klucz do uczenia się” i rozpoczęłam jego realizację, opisałam swoje refleksje na temat pierwszych doświadczeń w pracy z dziećmi, które dały mi wiarę w sukces, a radość w ich oczach siłę do profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do tematu. Dlatego ciekawa byłam jak do tego zagadnienia podejdą nauczyciele biorący udział w projekcie.

więcej »
Tablica, deszcz i kreatywność

Miałam przyjemność uczestniczyć w części zajęć dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji. Chciałam, jako osoba odpowiedzialna za promocję Projektu, poczuć atmosferę zmagania się uczestników z tą nową techniczną wiedzą i umiejętnością.

więcej »
Dlaczego tylko 16 godzin?

Chciałem podzielić się swoimi wrażeniami ze szkolenia „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji”. Była to grupa T 38, która miała zajęcia w dniach 23 - 24 lipca w Toruniu.

więcej »
Język obcy za darmo!

Zapisz się na kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego lub wybierz kurs doskonalący ROK ''0''.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Osoby zainteresowane Projektem „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” decydują się na szkolenia, kierując się pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi prowadzących zajęcia, strony merytorycznej lub organizacyjnej kursów. Niektórzy podzielili się swoimi refleksjami po ukończonych formach…

 1. Linda Trapnell odsłania tajniki liderowania więcej »
 2. Wygotski, Galina i klucz do dziecięcych umysłów więcej »