Informacje o projekcie
mainLeft
Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu realizuje w latach 2010 - 2011 Projekt
Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

Cel ogólny Projektu

podniesienie umiejętności i dostosowanie kwalifikacji nauczycieli oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty z woj. kujawsko-pomorskiego do wymogów współczesnej edukacji.

Adresaci Projektu "Klucz do uczenia"

nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra zarządzająca systemem oświaty, pracownicy administracji oświatowej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Działania dotyczą

Komponent I

Strategiczny rozwój kadry zarządzającej systemem oświaty i administracji oświatowej (realizacja III 2010 - XII 2011)

 • Kurs dosk. dla kadry zarządzającej ,,Rozwój liderów edukacji"
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 • Kurs dosk. ,,Poprawa efektywności kształcenia dla dyrektorów i pracowników jst"
 • Kurs dosk. dla kadry zarządzającej gimnazjami ,,Jak organizować skuteczne nauczanie j. obcych w szkole"

Komponent II

Matematyka i przedmioty przyrodnicze (realizacja III 2010 - XII 2011)

 • Kurs dla n-li ,,Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki"
 • Kurs dla n-li ,,Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie uczenia się matematyki"
 • Kurs dla n-li ,,Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych"

Komponent III

Efektywny system wychowania (realizacja III 2010 - XII 2011)

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Kwalifikacyjny kurs z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Kursy z zakresu doradztwa zawodowego
 • Kursy dla n-li specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ,,Przygotowanie uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie"

Komponent IV

Efektywny system kształcenia (realizacja III 2010 - XII 2011)

 • Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji doradcy metodycznego
 • Technologia Informacyjno-Komunikacyjna w nauczaniu
 • Rok "0" - przygotowanie do podjęcia studiów
 • język angielski - kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania j. angielskiego
 • Kursy doskonalące w zakresie innowacyjnego nauczania przedmiotów zawodowych realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami i uczelniami
 • Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji wczesnoszkolne

Komponent V

Klucz do uczenia się - program kaskadowy (realizacja III 2010 - VI 2011)

 • I etap - przygotowanie trenerów edukatorów i trenerów nauczycieli do pracy w parach
 • II etap - prowadzenie szkoleń dla 1200 nauczycieli i nauczycielek przez trenerów

Rekrutacja

Prowadzona jest w sposób ciągły poprzez przygotowanie ofert dla uczestników kursów, rozesłanie do wszystkich szkół i placówek oświatowych w województwie, przygotowanie specjalnej oferty dla mężczyzn i zaproszeń celowych, przygotowanie aplikacji, baz danych, list uczestników i list rezerwowych. Przeprowadza bieżącą analizę rekrutacji z uwzględnieniem płci. Rekrutacji dokonuje komisja rekrutacyjna.

Ewaluacja i monitoring

Przeprowadzona będzie w profesjonalny sposób przez wyspecjalizowanego podwykonawcę, wyłonionego zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Promocja

Prowadzona jest w sposób ciągły z wykorzystaniem elementów wizualizacyjnych, strony Internetowej, konferencji, szkoleń.

Szczegółowa oferta o kursach i zasady rekrutacji

Umieszczone są na stronach:

www.klucz-do-uczenia.torun.kpcen.pl
www.kpcen-torun.edu.pl

Nabór trenerów programu kaskadowego "Klucz do uczenia się"
Wychowanie to współpraca rodziców i nauczycieli

Wychowanie? Wychowanie to działanie, to połączenie wrodzonych umiejętności z tymi zdobytymi w ramach doświadczenia życiowego. Nie bez przyczyny twierdzi się, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Można to sparafrazować, że taki będzie człowiek, jakie otrzymał wychowanie, jakie wartości mu przekazano.

więcej »
Szkolenia mogą otworzyć oczy
Dorosły wrażliwy na dziecko…
Nie ma złych dzieci

Wszystkie treści podejmowane podczas kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” były dla mnie istotne. Na pewno zmusiły mnie do refleksji (jako matkę i nauczycielkę) nad sobą, pokazały jak i kiedy stawiać granice. Nauczyły mnie lepiej akceptować uczucia dziecka. Pokazały, jak zachęcić dzieci do współpracy poprzez używanie odpowiednich komunikatów słownych. Na kursie poznałam metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności. Po zakończeniu kursu utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma złych dzieci, są jedynie złe metody lub ich brak w wychowaniu. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy rodzice mogli uczestniczyć w takich kursach.

Ania Martynowska
uczestniczka kursu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”
grupa 4 Włocławek

Zainspirowali mnie moi uczniowie

Kolejna grupa nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na kursie z zakresu oligofrenopedagogiki. Jakie czynniki spowodowały podjęcie decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu? Oczywiście dużym walorem tego kursu kwalifikacyjnego jest fakt, że jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Nauczyciele mogą więc nabyć dodatkowe kwalifikacje, nie musząc oszczędzać i zapożyczać się.

więcej »
Zajęcia "uderzają" w sedno

Wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w kursie kwalifikacyjnym (grupa O4 w Toruniu) z zakresu oligofrenopedagogiki na temat motywacji, inspiracji do wzięcia udziału w tym właśnie szkoleniu są tak wyczerpujące i ciekawe, że nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos pedagogom.

więcej »
Program urzekł nauczycieli

Kolejne grupy nauczycieli poznają Program „Klucz do uczenia się” Nauczyciele uczęszczający na kurs odbywający się w Chełmży (GD 21), na ostatnich zajęciach podzielili się swoimi pomysłami, jak wykorzystają Program Galiny Dolja w pracy z uczniami w szkole.

więcej »
Nie tylko agresja…

Na pytanie: Jakie problemy wychowawcze pojawiające się w pracy nauczyciela skłoniły do uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”? - najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była - AGRESJA przejawiana przez uczniów.

więcej »
Porozmawiajmy o oświacie

35 debat poświęconych edukacji w województwie kujawsko - pomorskim to efekt udziału 100 dyrektorów placówek oświatowych wraz z pracownikami jst w kursie Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

więcej »
Trenerzy klucza

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami umieszczamy listę trenerów - konsultantów programu kaskadowego „Klucz do uczenia się” - moduły matematyczne.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Kiedy ukończyłam kurs dla trenerów programu „Klucz do uczenia się” i rozpoczęłam jego realizację, opisałam swoje refleksje na temat pierwszych doświadczeń w pracy z dziećmi, które dały mi wiarę w sukces, a radość w ich oczach siłę do profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do tematu. Dlatego ciekawa byłam jak do tego zagadnienia podejdą nauczyciele biorący udział w projekcie.

więcej »
Tablica, deszcz i kreatywność

Miałam przyjemność uczestniczyć w części zajęć dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji. Chciałam, jako osoba odpowiedzialna za promocję Projektu, poczuć atmosferę zmagania się uczestników z tą nową techniczną wiedzą i umiejętnością.

więcej »
Dlaczego tylko 16 godzin?

Chciałem podzielić się swoimi wrażeniami ze szkolenia „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji”. Była to grupa T 38, która miała zajęcia w dniach 23 - 24 lipca w Toruniu.

więcej »
Język obcy za darmo!

Zapisz się na kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego lub wybierz kurs doskonalący ROK ''0''.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Osoby zainteresowane Projektem „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” decydują się na szkolenia, kierując się pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi prowadzących zajęcia, strony merytorycznej lub organizacyjnej kursów. Niektórzy podzielili się swoimi refleksjami po ukończonych formach…

 1. Linda Trapnell odsłania tajniki liderowania więcej »
 2. Wygotski, Galina i klucz do dziecięcych umysłów więcej »